Company details

Riksgälden

  • Print
  • Share Share
se en

Riksgälden är statens finansförvaltning. Vi är en statlig myndighet som förvaltar statsskulden och sköter upplåningen vid budgetunderskott. Vi lånar på finansmarknaden och av mindre placerare. Riksgälden ger statliga garantier och lån efter beslut i riksdagen. Vi är också statens internbank.