Release details

2019-03-15 09:30 CET
  • Print
  • Share Share
se en

Villkor för byten i realobligation SGB IL 3102

Riksgälden erbjuder marknadsvårdande bytesauktioner i realobligation 3102 i syfte att minska den utestående volymen till ungefär 25 miljarder kronor innan den återstående löptiden blir kortare än ett år. Bytesauktionerna äger rum den 5 och 8 april.

I bytesauktionerna planerar Riksgälden att sälja SGB IL 3113 och SGB IL 3112. Bytet mot SGB IL 3113 kommer att göras kursriskneutralt[1] medan bytet mot SGB IL 3112 görs likvidneutralt[2].

Bytesauktioner
  Fre 5 april

Kursriskneutral
Mån 8 april

Likvidneutral
Riksgälden säljer obligation 3113 3112
Riksgälden säljer belopp (mnkr) 500 750
Riksgälden köper obligation 3102 3102
Riksgälden köper belopp (mnkr) [3] 2 035 595
Tid för återköpsränta kl. 10.45 kl. 10.45
Tid för auktionens stängning kl. 11.00 kl. 11.00
Tid för auktionsresultat kl. 11.03 kl. 11.03

Bytesauktionerna annonserades i publikationen Statsupplåning - prognos och analys 2018:3 i oktober.

Räntan på återköpslånet publiceras kl. 10.45 på auktionsdagen på riksgalden.se/upplaning.

Bud ska läggas före kl. 11.00 på auktionsdagen. Resultatet publiceras kl. 11.03 med reservation för att det kan ske något senare. Bud sker endast genom Riksgäldens återförsäljare.

Kontakt
Anna Sjulander, upplåningschef, 08 613 47 77
Magdalena Belin, analyschef, 08 613 52 28[1] Marknadsvärdet av köp- och säljvolym multiplicerat med modifierad duration för respektive obligation ska vara lika.

[2] Marknadsvärdet av köp- och säljvolym i respektive obligation ska vara lika.

[3] Angivna volymer av 3102 är en approximation beräknat från dagens räntenivåer.

HUG#2238563