Release details

2017-04-21 13:11 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Lerøy Seafood Group ASA

Utbyttebeløp: 13,0 kroner per aksje
Annonsert valuta: NOK
Siste dag inklusive: 23. mai 2017
Ex-dato: 24. mai 2017
Record date (eierregisterdato): 26. mai 2017
Betalingsdato: 2. juni 2017
Vedtaksdato: 23. mai 2017

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

 
HUG#2097700