Release details

2017-04-20 16:32 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

SalMar - Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for SalMar ASA

Utbyttebeløp: 12,0 kroner per aksje
 
Annonsert valuta: NOK
 
Siste dag inklusive: 06.06.2017
 
Ex-dato: 07.06.2017
 
Record date (eierregisterdato): 08.06.2017
 
Betalingsdato: På eller omkring: 16.06.2017
 
Vedtaksdato:  06.06.2017

For mer informasjon, kontakt:
Runar Sivertsen, IR-ansvarlig
Telefon: +47 960 97 000
E-post: runar.sivertsen@salmar.no

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser
HUG#2096518